Beställningsvillkor / köpvillkor

Du måste vara över 18 år

för att få genomföra en beställning på konst.osterlen.se. När du gör en beställning så reserverar du ett konstverk och du godkänner samtidigt våra villkor. Avtalet du ingår är mellan dig som köpare och konstnären.  konst.osterlen.se är endast en förmedlare. Du godkänner även vår personuppgiftspolicy samt samtycker till att vi sparar dina uppgifter.

Angående beställningar / reservation

Efter att du lagt en order kommer en orderbekräftelse till din mail, den mailadress som du angav i din beställning/reservation. Det är ett automatiskt mail och är endast en bekräftelse på att din beställning är mottagen hos oss.

Efter genomförd beställning/köp är konstverket reserverat för dig. Det faktiska köpet genomförs först i mötet mellan köpare och konstnär. Efter reservationen kommer köparens kontaktuppgifter att förmedlas till konstnären och du kommer att få del av konstnärens uppgifter. Ni kommer tillsammans överens om när konstverket kan hämtas. I vissa fall erbjuder konstnären att skicka verket. Detta är en separat överenskommelse där du som kund får betala en extra avgift för frakt, överenskommen med konstnären, och som betalas efter beställningsförfarandet.

Priser

Moms ingår i priset. Skulle det uppstå uppenbara felaktigheter så som fel pris är det upp till respektive konstnär att besluta om hen vill acceptera det felaktiga priset eller om hen vill häva köpet. Du blir kontaktad på den mailadress du uppgav i din order om vi upptäcker ett fel som vi måste korrigera. Du kan alltid makulera din order om du inte är nöjd med det korrigerade priset.

Var hämtas konstverken

Konstverken hämtas hos konstnären om inget annat anges.

Ångerrätt och möjlighet att häva reservationen

En beställning på konst.osterlen.se ska ses som en reservation av konstverket.

Köpeavtalet

Det slutgiltiga köpeavtalet och köpet äger rum först i mötet med konstnären där betalning och överlämning av konstverket sker. Fram till detta steg är genomfört kan reservationen hävas från båda parter.

Vill du häva din reservation?

Mejla oss snarast på info@osterlen.se

Transport / frakt

De flesta konstnärer kan skicka konstverket till dig. Denna överenskommelse gör köpare och konstnären efter det att verket är reserverat / beställt. Kostnaden för frakt skall betalas av köparen.

Om ett verk skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till fraktbolaget och du bör även kontakta konstnären.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

konst.osterlen.se har en roll i detta avtal som förmedlare. Eventuella synpunkter på konstverk, klagomål eller reklamationer som inträffar efter det att betalning och konstverk har överlämnats är mellan köpare och konstnär.
konst.osterlen.se är helt fri från krav och skyldighet.

Konstnärerna, genom konst.osterlen.se, förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Leveranstid

När du beställt / reserverat ett konstverk så skickas kontaktuppgifter till respektive avtalspart, dvs till konstnären och köparen. Detta görs inom 48 timmar. Överlämning och leverans är en överenskommelse mellan er.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (GDPR).

Övrigt

Vi reserverar oss för felskrivelser gällande pris och produktspecifikationer och fraktpriser.

Scroll to Top